Tańce narodowe articles

Walc

Walc Walc jest tańcem wirowym w takcie 3/4 w tempie umiarkowanym, pochodzenia niemieckiego. Za prototyp walca uchodzi tzw. Deutscher Tanz (taniec niemiecki) czyli danza tedesca w takcie 3/8 oraz pokrewny mu lendler, Steirischer (u nas zwany sztajerkiem), Dreher, czyli obracany, Roller, czyli toczony.…

Walc wiedeński

Walc wiedeński Walc wiedeński to taniec towarzyski, szybsza odmiana walca. Tempo walca wiedeńskiego wynosi 60 taktów na minutę, co przy nieparzystym metrum (zazwyczaj 3/4) daje do 180 uderzeń na minutę. Charakterystyczne dla tego tańca są szybkie wirowe obroty. Po raz pierwszy został wykonany w 1815, podczas kongresu wiedeńskiego.…

Walc angielski

Walc angielski Walc angielski to taniec towarzyski, odmiana walca. Prosty rytmicznie, ruchy i obroty świadczą i silnym pokrewieńskie z walcem wiedeńskim, pochodzi z Anglii i po raz pierwszy został wykonany około roku 1910 w Londynie. Takt 3/4, tempo 29 – 30 taktów/min.…

Mazur – polski taniec narodow

Mazur Mazur – polski taniec narodowy w żywym tempie i metrum 3/4. Charakterystyczny jest rytm punktowany. Akcentowana jest druga lub trzecia miara taktu. Taniec ten łączy podobieństwo z oberkiem (w szybszym tempie) i kujawiakiem (powolnym). W postaci stylizowanej występuje pod nazwą mazurka.…
Top