Tańce narodowe articles

Walc

Walc

Walc jest tańcem wirowym w takcie 3/4 w tempie umiarkowanym, pochodzenia niemieckiego. Za prototyp walca uchodzi tzw. Deutscher Tanz (taniec niemiecki) czyli danza tedesca w takcie 3/8 oraz pokrewny mu lendler, Steirischer (u nas zwany sztajerkiem), Dreher, czyli obracany, …

Walc wiedeński

Walc wiedeński

Walc wiedeński to taniec towarzyski, szybsza odmiana walca. Tempo walca wiedeńskiego wynosi 60 taktów na minutę, co przy nieparzystym metrum (zazwyczaj 3/4) daje do 180 uderzeń na minutę. Charakterystyczne dla tego tańca są szybkie wirowe obroty. Po raz …

Walc angielski

Walc angielski

Walc angielski to taniec towarzyski, odmiana walca. Prosty rytmicznie, ruchy i obroty świadczą i silnym pokrewieńskie z walcem wiedeńskim, pochodzi z Anglii i po raz pierwszy został wykonany około roku 1910 w Londynie.

Takt 3/4, tempo 29 – …

Mazur – polski taniec narodow

Mazur

Mazur – polski taniec narodowy w żywym tempie i metrum 3/4. Charakterystyczny jest rytm punktowany. Akcentowana jest druga lub trzecia miara taktu. Taniec ten łączy podobieństwo z oberkiem (w szybszym tempie) i kujawiakiem (powolnym). W postaci stylizowanej występuje pod …

Top