Startuje Narodowy Program Przedsiębiorczości

Już co trzeci Polak chce pracować na swoim[1], ale dla połowy z nas prowadzenie własnej działalności gospodarczej to obszar, w którym czujemy się niekompetentni.  Z myślą o tych, którzy poważnie biorą pod uwagę pracę na własny rachunek, ale mają jeszcze obawy bądź są niepewni swoich umiejętności, powstał Narodowy Program Przedsiębiorczości. Działania będą trwały do czerwca 2013 roku.

Celem Programu inicjowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości jest przede wszystkim zachęcenie do zakładania nowych firm. Mają tego dokonać działania promocyjne i informacyjne, nakierowane na wzmocnienie pozytywnych ocen postaw przedsiębiorczych, edukację w zakresie prowadzeniem własnej działalności gospodarczej oraz poprawę wizerunku przedsiębiorcy. Adresatem działań są dwie grupy osób: studenci i absolwenci u progu kariery zawodowej (19-29 lat) oraz osoby z doświadczeniem na rynku pracy (30-49 lat), biorące pod uwagę prowadzenie własnego biznesu.

? Już sama nazwa naszego Programu (Narodowy Program Przedsiębiorczości) podkreśla długofalowy charakter działań ,a także ich wielowątkowość i bogactwo tematyczne. Wierzę, że tylko tak globalne i wielonarzędziowe podejście do kwestii wspierania przedsiębiorczości umożliwi rzeczywistą zmianę postaw. Jestem przekonana, że szczególnie w czasach spowolnienia gospodarczego ważne jest nie tylko wzmocnienie ducha przedsiębiorczości, ale i podjęcie rzeczywistych działań sprzyjających wzrostowi gospodarczemu, a tu rola małych i średnich firm jest absolutnie kluczowa i stale rośnie mówi  Bożena Lublińska-Kasprzak, prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

PKB średnimi stoi

Udział małych i średnich firm w produkcje krajowym brutto wynosi obecnie
w Polsce  około 48,4 proc, a liczba zatrudnionych w sektorze stanowi 2/3 ogółu pracujących.
[2] Dodatkowo wartość dodana wytwarzana przez MŚP w Polsce stanowi 54%.[3] Obserwacja trendów pokazuje, że nasz wzrost gospodarczy jest w dużym stopniu uzależniony od rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw, stanowiących coraz większy kawałek wspólnego tortu, jakim jest krajowy produktu brutto. Większa dynamika i rozwój tego obszaru wymaga wsparcia inicjatyw  przedsiębiorczych wśród społeczeństwa.  

 Chcemy być przedsiębiorczy

Ponad połowa Polaków (57,8 proc.) ocenia swoją wiedzę o przedsiębiorczości jako przeciętną lub raczej słabą, co wskazuje na potrzebę intensywniejszych działań edukacyjnych w tym obszarze. Badania wskazują, że praca na własny rachunek jest przez Polaków rozważana już jako druga z możliwości kształtowania drogi zawodowej (36,8 proc. wskazań