Author Archives: narodowe.pl

Organizacja Narodów Zjednoczonych

Organizacja Narodów Zjednoczonych Organizacja Narodów Zjednoczonych (ang. United Nations, UN, fr. Organisation des Nations Unies, hiszp. Organización de las Naciones Unidas, ros. ??????????? ???????????? ????? /Organizacija Objediniennych Nacij/, arab. ????? ??????? /al-Umam al-Muttahida/, chiń. ??? /Lianheguo/, ONZ) – uniwersalna organizacja międzynarodowa, z siedzibą w Nowym Jorku, powstała 24 października 1945 r.…

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – ministerstwo powstałe 31 października 2005 z przekształcenia Ministerstwa Kultury. Zapewnia obsługę ministra kierującego działem administracji rządowej – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Do głównych zadań ministerstwa należą między innymi: * opracowanie projektu budżetu państwa w części pozostającej w dyspozycji ministra * opieka nad dziedzinami: teatr, muzyka, balet, opera, sztuka estradowa, sztuki plastyczne, literatura, muzealnictwo, kultura ludowa, edukacja kulturalna, amatorski ruch artystyczny, wymiana kulturalna z zagranicą * opiniowanie projektów aktów prawnych oraz opracowywanie ich pod względem formalno-prawnym * wykonywanie i koordynacja realizacji zadań wynikających z polityki rządu w zakresie ochrony zabytków * inicjowanie działań na rzecz podtrzymania i upowszechniania tradycji narodowej i państwowej * opieka i nadzór nad szkolnictwem artystycznym * prowadzenie zadań z zakresu polityki audiowizualnej * nadzór nad Naczelnym Dyrektorem Archiwów Państwowych oraz Radą Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Źródło: wikipedia.org…

Światowa Organizacja Zdrowia

Światowa Organizacja Zdrowia Światowa Organizacja Zdrowia, WHO (ang. World Health Organization) to jedna z organizacji działających w ramach ONZ. Została utworzona w roku 1946, lecz działalność rozpoczęła w 1948. Siedzibą WHO jest Genewa. Zadaniem WHO jest działanie na rzecz zwiększenia współpracy między państwami w dziedzinie ochrony zdrowia i zwalczania epidemii chorób zakaźnych, a także ustalanie norm dotyczących składu lekarstw i jakości żywności.…

Barbórka – tradycyjne święto górnicze

Barbórka Barbórka – tradycyjne święto górnicze obchodzone 4 grudnia, w dniu św. Barbary, patronki górników. Tradycyjne uroczystości święta Barbórki rozpoczynają się porannym przemarszem orkiestry górniczej przez osiedla zamieszkane przez górników, ale także pod oknami domów dyrektorów kopalń (oczywiście niebezinteresownie). Znanym zwyczajem jest “skok przez skórę” – przyjęcie nowych adeptów do braci górniczej.…

Mniejszości w liczbach

Mniejszości w liczbach W statystykach rozbieżność w określaniu liczebności grup sięga nawet 10 do 1. Dane przedstawiające przynależność do poszczególnych narodowości według spisu powszechnego z 2002 roku (samookreślenie): 173148 śląska 152897 niemiecka 48737 białoruska 30957 ukraińska 12855 romska 6103 rosyjska 5863 łemkowska 5846 litewska 5062 kaszubska 2001 słowacka 1808 wietnamska 1633 francuska 1541 amerykańska 1404 grecka 1367 włoska 1133 żydowska 1112 bułgarska 1082 ormiańska Podane liczby są w znacznym stopniu rozbieżne z danymi dotyczącymi przynależności językowej z tegoż spisu.…
Top