Author Archives: narodowe.pl

Walc wiedeński

Walc wiedeński Walc wiedeński to taniec towarzyski, szybsza odmiana walca. Tempo walca wiedeńskiego wynosi 60 taktów na minutę, co przy nieparzystym metrum (zazwyczaj 3/4) daje do 180 uderzeń na minutę. Charakterystyczne dla tego tańca są szybkie wirowe obroty. Po raz pierwszy został wykonany w 1815, podczas kongresu wiedeńskiego.…

Walc angielski

Walc angielski Walc angielski to taniec towarzyski, odmiana walca. Prosty rytmicznie, ruchy i obroty świadczą i silnym pokrewieńskie z walcem wiedeńskim, pochodzi z Anglii i po raz pierwszy został wykonany około roku 1910 w Londynie. Takt 3/4, tempo 29 – 30 taktów/min.…

Symbole

Wizualnie i werbalnie symbole narodowe prezentują wartości i ciągłość historii narodów, państw, regionów. Pod tymi symbolami gromadzą się członkowie społeczności z okazji patriotycznych uroczystości. Ogólnie uznawane za symbole narodowe są: * barwy narodowe * flaga państwowa, sztandary i bandery wojskowe * hymn i pieśni uroczyste * godło państwowe * mundur wojskowy * różnorodne emblematy związane z tradycją narodową * “ojcowie założyciele” państwa * symbole narodowe * mity i legendy narodowe * stolica, siedziba głowy państwa Historia pokazuje, że symbole narodowe, nawet jeśli na co dzień traktowane jako rzeczy błahe, w chwilach dziejowych stają się tak ważne, że dla uchronienia przed profanacją członkowie społeczeństwa gotowi sa poświęcić życie w ich obronie.…

Instytut Pamięci Narodowej

Instytut Pamięci Narodowej Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (IPN) powołany został na mocy ustawy z 18 grudnia 1998 w celu gromadzenia dokumentów organów bezpieczeństwa państwa, sporządzonych od 22 lipca 1944 do 31 grudnia 1989, prowadzenia śledztw w sprawie zbrodni nazistowskich i komunistycznych oraz prowadzenia działalności edukacyjnej.…
Top