Parki narodowe articles

Park narodowy

Park narodowy Park narodowy to obszar powołany celem ochrony występującej tam przyrody ożywionej (rzadziej np. cech krajobrazu, także kulturowego), na którym prawnie ograniczona jest możliwość prowadzenia działalności gospodarczej, osiedlania się itd. Według polskiej Ustawy o ochronie przyrody z 2004 roku jest to: “Obszar wyróżniający się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, społecznymi, kulturowymi i edukacyjnymi, o powierzchni nie mniejszej niż 1000 ha, na którym ochronie podlega cała przyroda oraz walory krajobrazowe” W ramach parku narodowego wyróżnia się zwykle 3 strefy: strefę ochrony ścisłej, strefę ochrony częściowej i otulinę parku narodowego.…

Park Narodowy Tsavo

Park Narodowy Tsavo Park Narodowy Tsavo stworzony w kwietniu 1948, jest pierwszym rezerwatem przyrody, który powstał w Kenii. Międzynarodową sławę osiągnął dzięki występującym tam ogromnym czerwonym słoniom, które są pod całkowitą ochroną. Park Narodowy Tsavo podzielony jest na dwa obszary: Tsavo wschodnie (większa cześć znajduje się na północ od trasy Mombasa – Nairobi) i Tsavo zachodnie, które rozciąga się aż do granicy z Tanzanią.…

Park Narodowy Yellowstone

Park Narodowy Yellowstone Park Narodowy Yellowstone (ang. Yellowstone National Park) jest położony w USA, na terenie trzech stanów: Idaho, Montana, Wyoming. Park narodowy Yellowstone jest pierwszym i najstarszym parkiem narodowym na świecie. Na terenie parku znajdują się słynne gejzery i gorące źródła, wulkany błotne, fumarole i wodospady.…

Park Narodowy Etosha

Park Narodowy Etosha Park Narodowy Etosha, położony w Namibii zajmuje powierzchnię 22 270 km?. Jeden z największych parków narodowych na świecie. Został ustanowiony jako rezerwat zwierzyny przez niemieckiego gubernatora von Lindenquist?a w 1907 roku. Sercem parku jest Etosha Pan ( ?miejsce…

Park Narodowy Jasper

Park Narodowy Jasper Park Narodowy Jasper leży w Kanadzie. Został utworzony w 1907 roku w południowo-wschodniej części prowincji Alberta. Ma powierzchnię blisko 10878 ha. Obejmuje wschodnie stoki Gór Skalistych (szczyty o wysokości dochodzącej do 3747 m, wąskie i strome doliny, górskie jeziora, lodowce).…
Top