Mniejszości narodowe articles

Mniejszości w liczbach

Mniejszości w liczbach W statystykach rozbieżność w określaniu liczebności grup sięga nawet 10 do 1. Dane przedstawiające przynależność do poszczególnych narodowości według spisu powszechnego z 2002 roku (samookreślenie): 173148 śląska 152897 niemiecka 48737 białoruska 30957 ukraińska 12855 romska 6103 rosyjska 5863 łemkowska 5846 litewska 5062 kaszubska 2001 słowacka 1808 wietnamska 1633 francuska 1541 amerykańska 1404 grecka 1367 włoska 1133 żydowska 1112 bułgarska 1082 ormiańska Podane liczby są w znacznym stopniu rozbieżne z danymi dotyczącymi przynależności językowej z tegoż spisu.…

Mniejszość narodowa a mniejszość etniczna

Mniejszość narodowa a mniejszość etniczna W prawie międzynarodowym pojęcie mniejszości narodowej nie jest zdefiniowane (p. Konwencja Ramowa o ochronie mniejszości narodowych). Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w art. 35 przyznaje szczególne prawa “mniejszościom narodowym i etnicznym”, nie definiując jednak tych terminów i nie podając kryteriów rozróżnienia między mniejszościami narodowymi a etnicznymi.…
Top