Organizacje międzynarodowe articles

Organizacja Narodów Zjednoczonych

Organizacja Narodów Zjednoczonych Organizacja Narodów Zjednoczonych (ang. United Nations, UN, fr. Organisation des Nations Unies, hiszp. Organización de las Naciones Unidas, ros. ??????????? ???????????? ????? /Organizacija Objediniennych Nacij/, arab. ????? ??????? /al-Umam al-Muttahida/, chiń. ??? /Lianheguo/, ONZ) – uniwersalna organizacja międzynarodowa, z siedzibą w Nowym Jorku, powstała 24 października 1945 r.…

Światowa Organizacja Zdrowia

Światowa Organizacja Zdrowia Światowa Organizacja Zdrowia, WHO (ang. World Health Organization) to jedna z organizacji działających w ramach ONZ. Została utworzona w roku 1946, lecz działalność rozpoczęła w 1948. Siedzibą WHO jest Genewa. Zadaniem WHO jest działanie na rzecz zwiększenia współpracy między państwami w dziedzinie ochrony zdrowia i zwalczania epidemii chorób zakaźnych, a także ustalanie norm dotyczących składu lekarstw i jakości żywności.…

Bank Światowy

Bank Światowy Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju (ang.: The International Bank for Reconstruction and Development, IBRD), powszechnie znany jako Bank Światowy (ang.: World Bank) rozpoczął działalność 25 czerwca 1946, jako efekt postanowień konferencji w Bretton Woods z lipca 1944 roku (wtedy też został założony).…

Organizacja międzynarodowa

Organizacja międzynarodowa Organizacja międzynarodowa, organizacja zrzeszająca państwa albo inne osoby prawne lub fizyczne z różnych państw dla realizacji określonych celów. Wyróżniane są: * organizacje międzynarodowe międzyrządowe (najczęściej tylko one są uznawane za podmioty prawa międzynarodowego publicznego): o powszechne (np. ONZ) lub grupowe (np.…
Top