Symbole articles

Symbole narodowe

Wizualnie i werbalnie symbole narodowe prezentują wartości i ciągłość historii narodów, państw, regionów. Pod tymi symbolami gromadzą się członkowie społeczności z okazji patriotycznych uroczystości. Ogólnie uznawane za symbole narodowe są: * barwy narodowe * flaga państwowa, sztandary i bandery wojskowe * hymn i pieśni uroczyste * godło państwowe * mundur wojskowy * różnorodne emblematy związane z tradycją narodową * “ojcowie założyciele” państwa * symbole narodowe * mity i legendy narodowe * stolica, siedziba głowy państwa Historia pokazuje, że symbole narodowe, nawet jeśli na co dzień traktowane jako rzeczy błahe, w chwilach dziejowych stają się tak ważne, że dla uchronienia przed profanacją członkowie społeczeństwa gotowi sa poświęcić życie w ich obronie.…
Top