Biebrzański Park Narodowy

Biebrzański Park Narodowy

Biebrzański Park Narodowy, utworzony w 1993 r., jest jednym z 23 parków narodowych na terenie Polski.

Jest to obecnie największy park narodowy w Polsce. Obejmuje dolinę Biebrzy począwszy od jej źródeł, a skończywszy na ujściu do Narwi. Siedziba BPN znajduje się w Osowcu koło Goniądza. Bagna Biebrzańskie – największy tego typu obszar w Europie Środkowej odwiedzane są przez wielu miłośników przyrody i traperskiej przygody. Szczególnie chętnie przyjeżdżają tu obserwatorzy ptaków i miłośnicy “bezkrwawych” fotograficznych łowów.

W 1995 r. Biebrzański Park Narodowy wpisany został na listę wodno-błotnych obszarów chronionych Konwencją Ramsar.

Ważne atrakcje turystyczne w Biebrzańskim Parku Narodowym:

* Bagno Ławki

* Rezerwat przyrody Czerwone Bagno

* Goniądz – Rynek

* Twierdza Osowiec

* Góra Strękowa nad Narwią koło Wizny

Źródło; wikipedia.org

hastagi na stronie:

#opis parku narodowego po angielsku#biebrzański park narodowy opis#biebrzański park narodowy zwierzęta#co jest na symbolu biebrzy?

Authors
Top