Biuro Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów IPN

Biuro Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów IPN

Zgodnie z Ustawą o Instytucie Pamięci Narodowej z dnia 18 grudnia 1998 r. archiwum zajmuje się ewidencjonowaniem, gromadzeniem i udostępnianiem akt wytworzonych przez organy bezpieczeństwa państwa od 22 VII 1944 r. do 31 XII 1989 r., a także przez organy bezpieczeństwa III Rzeszy Niemieckiej i Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w okresie II wojny światowej.

Jaki jest zakres tematyczny gromadzonych dokumentów? Są to dokumenty dotyczące zbrodni nazistowskich, komunistycznych i innych przestępstw popełnionych na osobach narodowości polskiej lub obywatelach polskich innych narodowości.

Authors
Top