Instytut Pamięci Narodowej

Instytut Pamięci Narodowej

Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (IPN) powołany został na mocy ustawy z 18 grudnia 1998 w celu gromadzenia dokumentów organów bezpieczeństwa państwa, sporządzonych od 22 lipca 1944 do 31 grudnia 1989, prowadzenia śledztw w sprawie zbrodni nazistowskich i komunistycznych oraz prowadzenia działalności edukacyjnej.

Instytutem Pamięci Narodowej kieruje Prezes wybierany przez Sejm za zgodą Senatu na pięcioletnią kadencję.

Zadania IPN:

* zachowanie pamięci o ogromie ofiar, strat i szkód poniesionych przez Polskę podczas II wojny światowej i po jej zakończeniu

* pielęgnowanie patriotycznych tradycji zmagań Polaków z okupantami, nazizmem i komunizmem

* dokumentowanie czynów obywateli dokonywanych na rzecz niepodległości Polski

* ściganie zbrodni przeciwko pokojowi i ludzkości

Główna Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Komisja jest częścią IPN, realizującą zadania śledcze Instytutu w sprawach, o których mowa w art. 1 Ustawy z 18 grudnia 1998. Komisja ta jest kontynuatorką powołanej w 1945 “Głównej Komisji Badania Zbrodni Niemieckich w Polsce”, która od chwili powstania aktywnie współpracowała z “Komisją Narodów Zjednoczonych do Spraw Zbrodni Wojennych” (UNWCC) z siedzibą w Londynie. W 1949 zmieniono nazwę na “Główną Komisję Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce” i pod tą nazwą Komisja działała do roku 1984, kiedy po raz kolejny dokonano jej przekształcenia zmieniając nazwę na “Główna Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce – Instytut Pamięci Narodowej”. W roku 1991 poszerzono zakres badań Komisji, zmieniając jej nazwę na “Główna Komisja Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu – Instytut Pamięci Narodowej”. Ta z kolei została postawiona w stan likwidacji wspomnianą wyżej Ustawą z 1998, a jej dokumentację przejęła nowopowołana “Główna Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu ? Instytut Pamięci Narodowej”.

W kolejnych przekształceniach zachodzących na przestrzeni półwiecza warto zauważyć zachodzące zmiany nazwy: od badania zbrodni niemieckich, potem hitlerowskich, poprzez dodanie członu “pamięci narodowej”, zastąpienie wyrazu “hitlerowskich” wyrazami “przeciw narodowi polskiemu”, wreszcie zastąpienie wyrazu “badania” wyrazem “ścigania”.

Źródło: wikipedia.org

Authors
Top