Magurski Park Narodowy

Magurski Park Narodowy

Magurski Park Narodowy, utworzony w 1995 r., jest jednym z 23 parków narodowych na terenie Polski.

Park leży na granicy województw małopolskiego i podkarpackiego w samym sercu Beskidu Niskiego. Swoim zasięgiem obejmuje górne dorzecze Wisłoki oraz pasmo Magury Wątkowskiej.

Utworzony w roku 1995 rozporządzeniem Rady Ministrów miał obszar 199,62 km?. W wyniku problemów z właścicielami gruntów został zmniejszony do obecnych 194,39 km?.

MPN chroni przede wszystkim unikalny w skali Karpat obszar przejściowy między Karpatami Zachodnimi i Karpatami Wschodnimi. Na jego terenie wyróżnić można dwa piętra roślinne: pogórza i regla dolnego. Piętro pogórza, zajmujące około 43% powierzchni parku i sięgające 530 m n.p.m., to głównie drzewostany sztuczne z przewagą sosny. Znajdują się tu też liczne łąki i pastwiska, a także torfowiska. Piętro regla dolnego, zajmujące około 57% powierzchni parku i sięgające od 530 m n.p.m. wzwyż (najwyższy szczyt w parku to Wątkowa 846 m n.p.m.), to głównie naturalne lasy bukowe (udział lasów sztucznych jest tu zdecydowanie mniejszy) z domieszką jedlin i rzadko występujących w Karpatach jaworzyn. W parku występuje prawie 800 gatunków roślin i prawie 200 gatunków zwierząt (nie licząc owadów).

Ssaki reprezentowane są w parku m.in. przez niedzwiedzia, łosia, wilka, rysia, żbika i bobra.

Z ptaków koniecznie zauważyć trzeba występowanie myszołowa, którego zagęszczenie w MPN jest jednym z najwyższych w Polsce. Inne gatunki to m.in. orlik krzykliwy i krogulec.

Dane teleadresowe

Magurski Park Narodowy

38-232 Krempna 59

E-mail: [email protected]

Tel./fax: (13) 441-40-99

Źródło: wikipeia.org

hastagi na stronie:

#magurski park narodowy wikipedia#magurski park narodowy opis

Authors
Top