Ministerstwo Edukacji i Nauki

Ministerstwo Edukacji i Nauki

Ministerstwo Edukacji i Nauki (MEiN) – ministerstwo utworzone 31 października 2005 w wyniku przekształcenia i połączenia Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Nauki i Informatyzacji.

Ministerstwo obejmuje następujące działy administracji rządowej: 1) naukę; 2) oświatę i wychowanie; 3) szkolnictwo wyższe.

Do głównych zadań ministerstwa należą sprawy związane z:

* szkolnictwem oświatowym

* szkolnictwem wyższym

* programami, podręcznikami i środkami dydaktycznymi nauczania

* egzaminami wewnętrznymi i zewnętrznymi

* pomocą stypendialną dla uczniów i studentów

* zatrudnianiem nauczycieli, ich awansem i wynagrodzeniami

* polityką państwa dla młodzieży.

Źródło: wikipedia.org

Authors
Top