Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – ministerstwo powstałe 31 października 2005 z przekształcenia Ministerstwa Kultury.

Zapewnia obsługę ministra kierującego działem administracji rządowej – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Do głównych zadań ministerstwa należą między innymi:

* opracowanie projektu budżetu państwa w części pozostającej w dyspozycji ministra

* opieka nad dziedzinami: teatr, muzyka, balet, opera, sztuka estradowa, sztuki plastyczne, literatura, muzealnictwo, kultura ludowa, edukacja kulturalna, amatorski ruch artystyczny, wymiana kulturalna z zagranicą

* opiniowanie projektów aktów prawnych oraz opracowywanie ich pod względem formalno-prawnym

* wykonywanie i koordynacja realizacji zadań wynikających z polityki rządu w zakresie ochrony zabytków

* inicjowanie działań na rzecz podtrzymania i upowszechniania tradycji narodowej i państwowej

* opieka i nadzór nad szkolnictwem artystycznym

* prowadzenie zadań z zakresu polityki audiowizualnej

* nadzór nad Naczelnym Dyrektorem Archiwów Państwowych oraz Radą Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa

Źródło: wikipedia.org

Authors
Top