Ministerstwo Obrony Narodowej

Ministerstwo Obrony Narodowej

Ministerstwo Obrony Narodowej, obok Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji stanowi jeden z resortów siłowych.

Zadania Ministerstwa Obrony Narodowej

* kierowanie w czasie pokoju siłami zbrojnymi, przygotowywanie założeń obronnych państwa, w tym propozycji dotyczących rozwoju i struktury sił zbrojnych

* realizowanie założeń, decyzji, postanowień i wytycznych Rady Ministrów w zakresie obrony narodowej

* sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań obronnych przez organy administracji państwowej, instytucje państwowe, samorządy, podmioty gospodarcze itp.

* sprawowanie ogólnego kierownictwa w sprawach wykonywania powszechnego obowiązku obrony.

* zawieranie umów międzynarodowych, wynikających z decyzji Rady Ministrów, dotyczących udziału polskich kontyngentów wojskowych w międzynarodowych misjach pokojowych i akcjach humanitarnych oraz ćwiczeń wojskowych prowadzonych wspólnie z innymi państwami lub organizacjami międzynarodowymi

Źródło: wikipedia.org

hastagi na stronie:

#minister obrony narodowej w polsce

Authors
Top