Poleski Park Narodowy

Poleski Park Narodowy

Poleski Park Narodowy, utworzony w 1990 r., jest jednym z 23 parków narodowych na terenie Polski.

Położony jest on we wschodniej części kraju, w województwie lubelskim. 1 maja 1990 utworzono na terenach Polesia leżących w Polsce Poleski Park Narodowy, z siedzibą we wsi Urszulin. Położenie geograficzne: 51°27′ N 23°09′ E

Historia

* 1959 – projekt utworzenia parku narodowego

* 1966-1982 – powstanie na tym terenie 4 rezerwatów przyrody

* 1982 – powstanie Poleskiego Parku Krajobrazowego

* 1 maja 1990 – utworzenie Poleskiego Parku Narodowego

Obejmuje on tereny znajdujące się na Równinie Łęczyńsko-Włodawskiej, liczne bagna, torfowiska i jeziora krasowe oraz naturalne kompleksy leśne z bogactwem flory i fauny. W ramach parku są następujące tereny: Durne Bagno, Jezioro Moszne, Jezioro Długie, Torfowisko Orłowskie oraz Bagno Bubnów.

Flora Poleskiego Parku Narodowego

Flora parku jest bogata i obfituje w rośliny typowe dla terenów podmokłych i bagiennych. Na terenie parku występuje 928 gatunków roślin, z których 60 podlega ochronie gatunkowej.

* widłaki

* storczyki

* pełnik europejski

* gnidosz królewski

* kosaciec syberyjski

* brzoza niska

* wierzba lapońska

* wierzba borówkolistna

* turzyca strunowa

* turzyca torfowa

* turzyca bagienna

* rosiczka długolistna

* bagnica torfowa

* lepnica litewska

* wywłócznik skrętoległy

* wąkrota zwyczajna

* aldrowanda pęcherzykowata

Rodzaje formacji roślinnych: torfowiska (niskie, przejściowe i wysokie), brzeziny bagienne, bory sosnowe, olsy.

Fauna Poleskiego Parku Narodowego

* Ryby (21 gatunków)

o karp

o lin

o karaś

o płoć

o wzdręga

o szczupak

o okoń

o węgorz

o strzebla przekopowa

* Płazy (12 gatunków)

* Gady (6 gatunków)

o żółw błotny

* Ptaki (146 gatunków)

o orzeł przedni

o bielik

o orlik grubodzioby

o orlik krzykliwy

o żuraw

o brodziec krzykliwy

o brodziec samotny

o gęś gęgawa

o puchacz

o bocian czarny

* Ssaki (35 gatunków)

o smużka

o karlik większy

o gronostaj

o wydra

o łoś

o wilk

o bóbr (gatunek reintrodukowany)

Źródło: wikipedia.org

hastagi na stronie:

#poleski park narodowy ciekawostki#poleski pn#polesie lubelskie wikipedia#poleski park narodowy zwierzęta#znaki parków narodowych#Narwiański park narodowy Ciekawostki#park poleski wikipedia#polesie lubelskie ciekawostki#symbol parku poleskiego

Authors
Top