Barbórka – tradycyjne święto górnicze

Barbórka

Barbórka – tradycyjne święto górnicze obchodzone 4 grudnia, w dniu św. Barbary, patronki górników.

Tradycyjne uroczystości święta Barbórki rozpoczynają się porannym przemarszem orkiestry górniczej przez osiedla zamieszkane przez górników, ale także pod oknami domów dyrektorów kopalń (oczywiście niebezinteresownie).

Znanym zwyczajem jest “skok przez skórę” – przyjęcie nowych adeptów do braci górniczej. W dniu tym odbywają się też “karczmy piwne” i “combry babskie”. Słyną one z wesołej i niepostnej, acz z ochędóstwa słynącej zabawy. Podczas której nagradza się “Szpadami Górniczymi”, a takoż można dostąpić zaszczytu stanięcia przed “Wysokim Prezydium w sprawach piwnych i nie tylko piwnych, nigdy nieomylnym” w którym to zasiadają jeno “Stare Strzechy”.

Kto by zaś burdy wszczynał lub w jakimś innym względzie obyczajności ubliżył, przez “fuksów” przed Wysokie Prezydium w sprawach piwnych i nie tylko piwnych, nigdy nieomylne przywiedzin być winien a i w dyby zostać zakutym może. Na karczmie piwnej gwarkowie podzieleni są na dwie tablice: “Tablicę Prawą” – tę lepszą, i wcale od niej nie gorszą “Tablicę Lewą”.

Przewodzą owym Tablicom “Kantorowie”. I tylko oni mają prawo przed Wysokim Prezydium w sprawach piwnych i nie tylko piwnych, nigdy nieomylnym głos w sprawach wspólnej biesiady, zabrać bez narażenia się na reperkusje. Po przywitaniu wszystkich Gości Honorowych, karczmę piwną rozpoczyna się od odśpiewania “Hymnu Górniczego”.

Będąc uczestnikiem karczmy piwnej pamiętać należy aby kufel w lewicy dzierżąc, prawicę mieć wolną dla ewentualnych innych zajęć jako i do posług koniecznych Wysokiemu Prezydium w sprawach piwnych i nie tylko piwnych nigdy nie omylnemu.

Źródło: wikipedia.org

Authors
Top