Mniejszości w liczbach

Mniejszości w liczbach

W statystykach rozbieżność w określaniu liczebności grup sięga nawet 10 do 1.

Dane przedstawiające przynależność do poszczególnych narodowości według spisu powszechnego z 2002 roku (samookreślenie):

173148 śląska

152897 niemiecka

48737 białoruska

30957 ukraińska

12855 romska

6103 rosyjska

5863 łemkowska

5846 litewska

5062 kaszubska

2001 słowacka

1808 wietnamska

1633 francuska

1541 amerykańska

1404 grecka

1367 włoska

1133 żydowska

1112 bułgarska

1082 ormiańska

Podane liczby są w znacznym stopniu rozbieżne z danymi dotyczącymi przynależności językowej z tegoż spisu. W przypadku bardzo wielu osób nie ustalono narodowości (774 885) lub ustalono jedynie narodowość “niepolską” (4227), wiele osób też nie zostało objętych badaniami. Dane te są też mocno rozbieżne z wcześniejszymi szacunkami.

Większość organizacji mniejszości narodowych w Polsce podkreśla, że wyniki ostatniego spisu powszechnego nie są do końca miarodajne, gdyż w pytaniu o narodowość można było udzielić jedynie jednej odpowiedzi, podczas gdy ich zdaniem olbrzymia większość ich członków czuje się jednocześnie Polakami. Zanotowano także wiele przypadków odmowy zanotowania narodowości innej niż polska. Wielu Żydów, zwłaszcza starszych, bało się ujawniać przypadkowym ankieterom swej tożsamości. Nie istniała również możliwość w ankiecie podania dwóch narodowości.

Wielu Kaszubów uważa swoją grupę etniczną za część narodu polskiego, dlatego zaledwie kilka procent z nich (5062 osoby) zadeklarowało narodowość kaszubską.

Inaczej sprawa przedstawia się w przypadku Ślązaków, wśród których występują różne opinie na temat istnienia odrębnej narodowości śląskiej (zobacz też Śląsk).

Źródło: wikipedia.org

Authors
Top