Organizacja międzynarodowa

Organizacja międzynarodowa

Organizacja międzynarodowa, organizacja zrzeszająca państwa albo inne osoby prawne lub fizyczne z różnych państw dla realizacji określonych celów.

Wyróżniane są:

* organizacje międzynarodowe międzyrządowe (najczęściej tylko one są uznawane za podmioty prawa międzynarodowego publicznego):

o powszechne (np. ONZ) lub grupowe (np. NAFTA),

o ogólne (np. UA) lub specjalne (np. FAO, OPEC)

* organizacje międzynarodowe pozarządowe, np. Czerwony Krzyż

Jest kwestią dyskusyjną to, czy za organizację międzynarodową można uznać organizacje międzyrządowe nie posiadające podmiotowości prawnej, takie jak Unia Europejska (UE) czy Ruch Państw Niezaangażowanych. UE jest często kwalifikowana jako organizacja międzynarodowa, ponieważ coraz częściej korzysta z podmiotowości prawnej Wspólnot Europejskich i jest uznawana za podmiot prawa międzynarodowego.

Źródło: wikipedia.org

hastagi na stronie:

#loga organizacji międzynarodowych#flagi organizacji międzynarodowych#unia europejska jako organizacja miedzynarodowa#SYMBOLE ORGANIZACJI#symbole onz#logo organizacji miedzynarodowych#nafta organizacja#podmiotowość organizacji międzynarodowych#Podmiotowość organizacji pozarządowych#organizacje międzynarodowe flagi

Authors
Top