Światowa Organizacja Zdrowia

Światowa Organizacja Zdrowia

Światowa Organizacja Zdrowia, WHO (ang. World Health Organization) to jedna z organizacji działających w ramach ONZ. Została utworzona w roku 1946, lecz działalność rozpoczęła w 1948.

Siedzibą WHO jest Genewa.

Zadaniem WHO jest działanie na rzecz zwiększenia współpracy między państwami w dziedzinie ochrony zdrowia i zwalczania epidemii chorób zakaźnych, a także ustalanie norm dotyczących składu lekarstw i jakości żywności. Organizacja dąży również do zapewnienia opieki medycznej ludności świata oraz zmniejszenia śmiertelności niemowląt.

Do największych sukcesów tej organizacji należy zwalczanie epidemii groźnych chorób, takich jak: gruźlica, malaria, cholera czy dżuma poprzez masowe szczepienie. WHO walczy także z AIDS.

Źródło: wikipedia.org

Authors
Top