Walc angielski

Walc angielski

Walc angielski to taniec towarzyski, odmiana walca. Prosty rytmicznie, ruchy i obroty świadczą i silnym pokrewieńskie z walcem wiedeńskim, pochodzi z Anglii i po raz pierwszy został wykonany około roku 1910 w Londynie.

Takt 3/4, tempo 29 – 30 taktów/min. Jest tańcem swingowym (szczególnie swing dolny i górny, także metronometryczny i wirowy). W pierwszym kroku akcja ciała polega na zejściu w dół, w drugim na unoszeniu, w trzecim na powolnym zejściu do pozycji wyjściowej (w kroku podstawowym, w bardziej zaawansowanych figurach może to ulec zmianie). Na turniejach tańca towarzyskiego jest tańczony przez pary jako pierwszy.

Źródło: wikipedia.org

Authors
Top