Tag Archives: Centrum Inicjatyw Senioralnych

Poznań miastem przyjaznym ludziom starszym

Osoby starsze wnoszą w życie społeczne wielki kapitał intelektualny, wiedzę i doświadczenie. Nowoczesne i otwarte metropolie uwzględniają potrzeby i oczekiwania swoich seniorów. Taki jest Poznań! 1 października, w Międzynarodowy Dzień Osób Starszych, Centrum Inicjatyw Senioralnych oraz poznańskie uniwersytety trzeciego wieku zainaugurowały pierwsze Senioralia.…

Raport o potrzebach i oczekiwaniach poznańskich seniorów

Jak żyje się seniorom w Poznaniu? Odpowiedzi na to pytanie poszukiwali autorzy ogłoszonej niedawno „Diagnozy potrzeb i oczekiwań mieszkańców Poznania powyżej 50. roku życia”. Przeprowadzona na zlecenie Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu diagnoza charakteryzuje potrzeby i oczekiwania seniorów w czterech obszarach tematycznych: zdrowia, życia społecznego, kultury i sztuki oraz edukacji.…
Top