Poznań miastem przyjaznym ludziom starszym

Osoby starsze wnoszą w życie społeczne wielki kapitał intelektualny, wiedzę i doświadczenie. Nowoczesne i otwarte metropolie uwzględniają potrzeby i oczekiwania swoich seniorów. Taki jest Poznań! 1 października, w Międzynarodowy Dzień Osób Starszych, Centrum Inicjatyw Senioralnych oraz poznańskie uniwersytety trzeciego wieku zainaugurowały pierwsze Senioralia.

Organizatorzy tworząc analogię do Juwenaliów – święta ludzi młodych – chcieli zwrócić uwagę na wielki wkład poznańskich seniorów w budowanie potencjału ich miasta. Z tej okazji zaplanowali szereg wydarzeń o charakterze kulturalno-edukacyjnym, które sprzyjać mają aktywizacji ludzi starszych, a także przystosowywaniu przestrzeni miejskiej Poznania do ich oczekiwań i potrzeb.

Pierwsza edycja imprezy kładzie szczególny nacisk na edukację. Uczelnie wyższe zorganizują cykl otwartych wykładów z różnych dziedzin – psychologii, muzykologii, miedioznawstwa, ekonomii. Bogata oferta edukacyjna dla seniorów powstała dzięki życzliwości i zaangażowaniu w projekt poznańskich uczelni i instytucji. Centrum Inicjatyw Senioralnych nawiązało współpracę z niemal dwudziestoma wydziałami Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Partnerami przy organizacji Senioraliów zostały cztery uniwersytety trzeciego wieku: Towarzystwo Uniwersytet Trzeciego Wieku, Otwarta Wszechnica Ekonomiczna „Erga Omnes”, Uniwersytet Każdego Wieku i Akademia Trzeciego Wieku.

Tak wszechstronny program imprezy nie powstałby gdyby nie życzliwość i chęć współpracy ze strony szkół wyższych, organizacji pozarządowych, firm, instytucji. Poznańscy wykładowcy z niezwykłą serdecznością i entuzjazmem odpowiedzieli na nasz apel i przygotowali interesujące, ambitne prelekcje. Przy tworzeniu warsztatów, wykładów i planowaniu drzwi otwartych, współpracowaliśmy z dziesiątkami podzielających naszą ideę osób tłumaczy Monika Szelągiewicz, Dyrektor CIS. Zachęcamy więc wszystkich chętnych do dołączenia do grona studentów i do wspólnego korzystania z intelektualnego dorobku naszego miasta.

Seniorzy wezmą również udział w warsztatach organizowanych przez poznańskie organizacje proseniorskie. Będą uczyć się między innymi języka angielskiego w Stowarzyszeniu Wzajemnej Pomocy „Flandria”, gimnastykować się i ćwiczyć swoją pamięć w Dziennym Domu Pomocy Społecznej nr 6. Akademia Seniora 50+ przygotowała warsztaty z dziennikarstwa radiowego w Radiu Merkury, wykład o bezpieczeństwie w sieci i zajęcia z samoobrony „Senior bezpieczny na ulicy”.

Na seniorów czekają także dodatkowe atrakcje – projekcje filmów Krzysztofa Kieślowskiego, wystawy plastyczne, wernisaże i koncerty. 15 października w Polskim Towarzystwie Opieki Paliatywnej wystąpi Janusz Radek. Środki ze sprzedaży biletów przeznaczone zostaną na kampanię „Motyle dla Hospicjum”   na rzecz rozbudowy Hospicjum Palium w Poznaniu. Zainicjowana zostanie również akcja „Miejsce Przyjazne Seniorom”. Poznańskie firmy, instytucje kultury, kawiarnie, sklepy będą mogły się ubiegać o specjalny certyfikat MPS.

Certyfikatem nagrodzimy te miejsca i ludzi, o których będziemy wiedzieć na pewno, że traktują seniorów z szacunkiem, otwartością, kulturą. Szukamy miejsc z ciekawą ofertą i dobrą atmosferą. Już dzisiaj wiemy, że takich punktów na mapie Poznania jest sporo twierdzi Magdalena Krysińska-Sowa, Specjalista ds. współpracy z jednostkami działającymi na rzecz seniorów z CIS.

Podsumowaniem Senioraliów będzie konferencja „Działania proseniorskie w Poznaniu – dobre praktyki”. 27 października w Sali audiowizualnej Muzeum Archeologicznego  przedstawione zostaną diagnozy dotyczące potrzeb poznańskich seniorów, zlecone przez Centrum Inicjatyw Senioralnych.

Szczegóły dotyczące zasad ubiegania się o tytuł „Miejsca Przyjaznego Seniorom” na stronie www.centrumis.pl 

***

Poznań to miasto z tysiącletnią tradycją, gdzie z sukcesem realizowane są nawet najbardziej ambitne projekty. To miejsce oferujące idealne warunki na spełnienie zawodowych ambicji, przy bogatej ofercie spędzania wolnego czasu.

City of Work and City of Play.

 

Authors

Related posts

One Comment;

Comments are closed.

Top