Wiadomości branżowe

Komentarz Jakuba Korczaka do obecnej sytuacji na Ukrainie

W związku z obecną sytuacją polityczną na Ukrainie, a także nowymi regulacjami podatkowymi, rynek wykazuje zaniepokojenie. Serinus Energy z uwagą śledzi rozwój sytuacji i stara się reagować jak najszybciej na ewentualne zmiany w otoczeniu gospodarczym.ProdukcjaNależy podkreślić, że pomimo trudnej sytuacji, produkcja gazu i kondensatu na Ukrainie jest prowadzona bez

W związku z obecną sytuacją polityczną na Ukrainie, a także nowymi regulacjami podatkowymi, rynek wykazuje zaniepokojenie. Serinus Energy z uwagą śledzi rozwój sytuacji i stara się reagować jak najszybciej na ewentualne zmiany w otoczeniu gospodarczym.

Produkcja

Należy podkreślić, że pomimo trudnej sytuacji, produkcja gazu i kondensatu na Ukrainie jest prowadzona bez zakłóceń ? obecnie na najwyższym poziomie w historii ? wydobywamy ponad 1,1mln m3 gazu dziennie. Wszelkie należności otrzymujemy w terminie, a odbiór gazu odbywa się bez zakłóceń.

Bezpieczeństwo

Najważniejsze jest dla nas bezpieczeństwo i dobro naszych pracowników, którym zawdzięczamy nasz sukces oraz bezpieczeństwo sprzętu i infrastruktury ? to jest priorytet we wszelkich podejmowanych decyzjach. Kilka tygodni temu biura spółki zostały przeniesione do Charkowa, i tam praca jest prowadzona bez zakłóceń.

Koncesje produkcyjne

Dwa główne pola Serinus; Makiejewskoje i Oglowskoje, znajdują się w znacznej odległości (ok. 150 km) od terenów objętych działaniami zbrojnymi; w okolicy znajdują się bazy sił rządowych. Na dwóch mniejszych polach, zlokalizowanych bezpośrednio pod Ługańskiem, wstrzymano produkcję ze względów bezpieczeństwa ? tamtejsza produkcja stanowiła jedynie 3% całości produkcji w I kwartale 2014, przy czym zwiększenie produkcji z ostatnio podłączonych odwiertów z powodzeniem skompensowało ten ubytek.

Zmiany prawne

Jak już Spółka informowała, najnowsze regulacje będą miały przełożenie na niższą rentowność obecnych działań na Ukrainie, jednak nowe prawo przewiduje znacznie niższe opodatkowanie produkcji z nowych odwiertów. Produkcja ta będzie opodatkowana na poziomie około 30%, w porównaniu do 55% obciążenia produkcji już prowadzonej. Dlatego kierownictwo Serinus i KUB-Gas rozważa przyspieszenie rozpoczęcia nowych prac wiertniczych na koncesjach Makiejewskoje i Olgowskoje. Celem prac byłyby odwierty o stosunkowo niskim ryzyku poszukiwawczym, zlokalizowane w obrębie akumulacji, z których jest już prowadzona produkcja.

Stała aktualizacja informacji

Serinus Energy deklaruje, że tak jak przez ostatnie 4 lata, będzie na bieżąco informować opinię publiczną i Akcjonariuszy o rozwoju sytuacji.

A to już wiesz?  Zapraszamy do projektu Gramy w Radę, damy radę!


dostarczył infoWire.pl

Źródło SERINUS ENERGY. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy