Parki narodowe

Park narodowy

Park narodowy

Park narodowy to obszar powołany celem ochrony występującej tam przyrody ożywionej (rzadziej np. cech krajobrazu, także kulturowego), na którym prawnie ograniczona jest możliwość prowadzenia działalności gospodarczej, osiedlania się itd.

Według polskiej Ustawy o ochronie przyrody z 2004 roku jest to:

“Obszar wyróżniający się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, społecznymi, kulturowymi i edukacyjnymi, o powierzchni nie mniejszej niż 1000 ha, na którym ochronie podlega cała przyroda oraz walory krajobrazowe”

W ramach parku narodowego wyróżnia się zwykle 3 strefy: strefę ochrony ścisłej, strefę ochrony częściowej i otulinę parku narodowego.

Do największych na świecie parków narodowych należą:

* Gr?nlands Nationalpark – Grenlandia – 972000 km?

* Park Narodowy Wood Buffalo – Kanada – 45480 km?

* Park Narodowy Gobi – Mongolia – 45000 km?

* Park Narodowy Etosha – Namibia – 22800 km?

* Park Narodowy Neblina – Brazylia – 22500 km?

* Park Narodowy Kluane – Kanada – 22015 km?

* Park Narodowy Baffin Islands – Kanada – 21470 km?

* Park Narodowy Tsavo – Kenia – 20800 km?

* Park Narodowy O’Higgins – Chile – 17610 km?

* Park Narodowy Iona – Angola – 16000 km?

* Park Narodowy Manu – Peru – 15330 km?

* Park Narodowy Jasper – Kanada – 10900 km?

* Park Narodowy Yellowstone – USA – 9400 km?

Źródło: wikipedia.org

hastagi na stronie:

#park narodowy gobi gurwan sajchan wikipedia#yellowstone ciekawostki#karkonoski park narodowy ciekawostki#herby parków narodowych#herby parkow narodowych w polsce#świętokrzyski park narodowy ciekawostki#PARKI NARODOWE HERBY#park karkonoski ciekawostki#drawieński park narodowy ciekawostki#Babiogórski Park Narodowy ciekawostki

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy