Ojcowski Park Narodowy

Ojcowski Park Narodowy

Ojcowski Park Narodowy, utworzony w 1956, jest jednym z 23 parków narodowych na terenie Polski.

najduje się on w Polsce południowej, w powiecie krakowskim w województwie małopolskim. Obejmuje część Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Najważniejsze obiekty na terenie parku to Dolina Prądnika i Dolina Sąspowska wraz z przyległymi częściami wierzchowiny jurajskiej.

Powierzchnia Ojcowskiego PN wynosi: 2145,62 ha, z czego 1528 stanowią tereny zalesione, jest więc najmniejszym z polskich parków narodowych.

Ojcowski Park Narodowy położony jest na obszarze 4 gmin:

* Skała

* Jerzmanowice-Przeginia

* Wielka Wieś

* Sułoszowa

Na terenie parku znajdują się grupy skał i pojedyncze ostańce zbudowane z jurajskich wapieni, czasem o fantazyjnych kształtach, np. Maczuga Herkulesa, Brama Krakowska, Igła Deotymy. Jary i wąwozy mają do 120 m głębokości. Znajduje się tutaj kilkaset jaskiń, do zwiedzani udostępnione są: Grota Łokietka oraz Jaskinia Ciemna. W Ojcowskim Parku Narodowym znajduje się Muzeum im. prof. Wł. Szafera.

Flora Ojcowskiego PN1000 gatunków roślin naczyniowych:

* obuwik pospolity

* chaber miękkowłosy

* ostnica Jana

* macierzanka wczesna

* lasy

o grądy dębowo-lipowe

o buczyna karpacka

o jawory górskie

o bory sosnowe

Fauna Ojcowskiego PN

Stwierdzono 5500 gatunków zwierząt, w tym:

* borsuk

* orzesznica

* gronostaj

* bóbr

* nocek orzęsiony

* pluszcz

Źródło: wikipedia.org

hastagi na stronie:

#ojcowski park narodowy wikipedia#ojcowski park narodowy opis#ojcowski park narodowy ciekawostki#ojcowski park narodowy zwierzęta#Opis logo Ojcowskiego Parku Narodowego#logo ojcowskiego parku narodowego opis#logo Ojcowskiego Parku Narodowego#ojcowski park narodowy logo#ojcowski park narodowy rośliny#symbol ojcowskiego parku narodowego

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy