Słowiński Park Narodowy

Słowiński Park Narodowy

Słowiński Park Narodowy, utworzony w 1967 r., jest jednym z 23 parków narodowych na terenie Polski.

Park jest położony w środkowej części polskiego wybrzeża, w województwie pomorskim. Obejmuje Mierzeję Łębską, Nizinę Gardeńsko-Łebską, morenę czołową z najwyższą kulminacją 115 m n.p.m. na wzgórzu Rowokół oraz szereg jezior: Łebsko (7140 ha), Gardno (2468 ha), Jezioro Smołdzińskie (43 ha), Dołgie Wielkie (156 ha) i Dołgie Małe (6,3 ha). Osobliwością jezior przymorskich są okresowe wlewy wody morskiej podczas silnych sztormów. Dopływ słonej wody umożliwia zasiedlanie tych terenów dość licznym słonoroślom. Przez teren parku przepływa 7 rzek, z których największe to Łeba wpadająca do jeziora Łebsko i Łupawa uchodząca do jeziora Gardno. Na obszarze Parku utworzono 12 rezerwatów ścisłych i 3 częściowe.

W 1977 roku został włączony przez UNESCO do sieci Światowych Rezerwatów Biosfery, a w 1995 r. wpisany na listę terenów chronionych Konwencją Ramsarską o wodno-błotnych obszarach o międzynarodowym znaczeniu przyrodniczym.

Charakterystycznymi elementami Parku są przymorskie jeziora, bagna, łąki, torfowiska, nadmorskie bory i lasy, a przede wszystkim wydmowy pas mierzei z ruchomymi wydmami.

Około 6000 lat temu na miejscu Parku rozciągała się zatoka bałtycka o brzegach zbudowanych z polodowcowych morenowych wzgórz. Pozostałość po lodowcu skandynawskim, który wytopił się całkowicie 10 000 lat temu. Na skutek działania fal Bałtyku, silnego wiatru, obecności prądów morskich oraz nanoszonego piasku powstaje cienki piaszczysty półwysep izolujący zatokę od morza. Półwysep stopniowo narastał oddzielając zatokę od morza, obecnie ma 35 km długości i 1-15 km szerokości. Powstałe płytkie jeziora na skutek stałego dopływu wody i materii organicznej z rzek zostały wysłodzone, zamuliły się i zaczęły stopniowo zarastać. Nastąpił podział zbiornika na kilka mniejszych. Tak powstały płytkie, muliste, otoczone trzcinami i oczeretem przymorskie jeziora. Proces nanoszenia piachu przez morze, choć na dużo mniejszą skalę trwa nadal. Wyrzucany na plażę piasek, osuszany przez słońce i wiatr, wywiewany jest w stronę lądu. Buduje tu rozległe ruchome wydmy.

Na terenie Parku występują zbiorowiska: wydmowe, torfowe, łąkowe i leśne. Odnaleźć tu można naturalne ciągi sukcesyjne, od pionierskich roślin pojawiających się na plażach do typowych nadmorskich borów bażynowych. Pionierskim gatunkiem trawy rozpoczynającej sukcesję na plażach i pomiędzy wydmami jest piaskownica zwyczajna, za nią wchodzi większa wydmuchrzyca piaskowa, turzyce, a następnie inne krzewinki i porosty. Ostatnim etapem ekspansji roślinności jest występujący na piaskach i wydmach szarych – wydmach graniczących z plażą – bór bażynowy.

Na grząskim podłożu w Parku rosną lasy olszowe z paprociami i krzewami czarnej porzeczki, bór bagienny mieszany z wrzośćcem tworzącym wrzosowiska oraz buczyna pomorska z kostrzewą leśną jako runem.

Ogółem w Parku występuje około 850 gatunków roślin naczyniowych, z których 49 zaliczanych jest do chronionych. Należą do nich między innymi:widłak torfowy, mikołajek nadmorski, zimoziół północny, rosiczka okrągłolistna, storczyki, turzyca piaskowa, długosz królewski, poryblin jeziorny, malina moroszka. Ta ostatnia to relikt polodowcowy, który ma tu największe w Polsce stanowisko.

Z grzybów chronionych występują: smardz, purchawica olbrzymia, szmaciak gałęzisty i sromotnik.

Do największych osobliwości świata roślin należy zaliczyć glony. Występuje ich tu około 500 gatunków, a kilkadziesiąt ma tu swoje jedyne stanowisko.

Najważniejszymi zwierzętami Parku są ptaki. Sklasyfikowano tu około 260 gatunków ptactwa z czego połowa to ptactwo wodne i błotne. Dla ochrony miejsc lęgowych na jeziorach Łebsko i Gardno utworzono ścisłe rezerwaty: Żarnowskie Lęgi, Gackie Lęgi, Klukowe Lęgi, Gardnieńskie Lęgi, i Ciemińskie Błota. Podczas jesiennych i wiosennych przelotów przelatują tędy gatunki z północy, a niektóre zimują. Na brzegach jezior gniazda swe zakładają łabędzie, mewy, kaczki, perkozy, łyski i rybitwy.Na bagnach bytują bataliony, bekasy, kuliki,czaple i żurawie. natomiast w lasach można spotkać bielika, rybołowa, puchacza i różne gatunki sów. W lasach gnieżdżą się również bardziej pospolite ptaki jak myszołów, sikora, kruk czy dzięcioł. W Parku żyją również owady na czele z rzadkimi motylami, chrząszczami i skoczogonkami, z płazów znajdziemy ropuchy i żaby, natomiast gady reprezentują jaszczurki, padalec i żmija zygzakowata.

Z ssaków większych zobaczymy tutaj łosia, jelenia, sarnę, daniela i dzika, natomiast z małych lisa, gronostaja, jenota, borsuka, wydrę, piżmaka oraz bobra. Do osobliwości świata zwierzęcego należy zaliczyć pojawiające się tutaj od czasu do czasu foki i morświny,Warte odwiedzenia w Słowińskim Parku Narodowym

* wydmy ruchome z najwyższą ? Górą Łącką (40 m n.p.m.; tempo przemieszczania od 3,5 do ok. 10 m/rok)

* Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach

* latarnia morska Czołpino; ścieżka przyrodnicza “Latarnia”

* święta góra Kaszubów ? Rowokół; wieża widokowa na szczycie góry; ścieżka przyrodnicza “Rowokół”

* dawny poligon niemiecki z czasów drugiej wojny światowej na Mierzei Łebskiej w okolicach miejscowości Rąbka, na którym testowano broń rakietową (rakiety przeciwlotnicze ? Rheintochter, rakiety balistyczne ? Rheinbote); jedno z miejsc pracy znanego naukowca niemieckiego ? Wernhera von Brauna.

* specjalistyczne ścieżki przyrodnicze: w Kluckim Lesie i w Obwodzie Ochronnym Żarnowska

W bezpośrednim sąsiedztwie Parku warte zwiedzenia są:

* Muzeum Przyrodnicze w Smołdzinie oraz Filie Muzeum w Rąbce i Rowach,

* miejscowości: Gardna_Wielka, Smołdzino, Łeba, Rowy

Turystom polecane są liczne szlaki piesze, rowerowe, a nawet kajakowe. Można również odbyć wycieczkę statkiem po jeziorze Łebsko.

Baza noclegowa :

* ośrodki wypoczynkowe: Ośrodek Kolonijno-Wczasowy “Fiord” i Ośrodek Wczasowy “Beata”, oba w Smołdzińskim Lesie

* liczne kwatery prywatne (także w Izbicy i w Zarnowskiej)

Źródło: wikipedia.org

hastagi na stronie:

#słowiński park narodowy opis#jakie zwierzęta można spotkać w parkach narodowych pojezierza pomorskiego#słowiński park narodowy zwierzęta chronione#słowiński park narodowy zwierzęta i rośliny chronione#parki narodowe na pojezierzu pomorskim wikipedia#opis słowinskiego parku narodowego#jakie zwierzeta można spotkać w słowińskim parku narodowym#zwierzęta chronione w polsce wikipedia#rośliny chronione w polsce wikipedia#jakie zwierzęta żyją w słowińskim parku narodowym

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy