Polska Wiadomości branżowe

Chrześcijaństwo a społeczeństwo obywatelskie – cykl spotkań z H.M. Lancasterem

We współczesnym świecie zachodniego kręgu kulturowego obserwowany jest zaawansowany proces sekularyzacji życia społecznego, politycznego i kulturowego. Proces ten powoduje zmniejszenie roli jaką w życiu społeczeństw Zachodu odgrywają

We współczesnym świecie zachodniego kręgu kulturowego obserwowany jest zaawansowany proces sekularyzacji życia społecznego, politycznego i kulturowego. Proces ten powoduje zmniejszenie roli jaką w życiu społeczeństw Zachodu odgrywają tradycyjne nurty religijne. Konsekwencje tego zjawiska zaczynają także dotykać kraje Europy Centralnej i Wschodniej, w tym Polskę. Wskazują na to choćby przeprowadzone w ostatnich latach badania* na temat uczestnictwa młodych osób w życiu religijnym Polski.

Jednakże wartości obywatelskie stanowiące fundament demokratycznych, nowoczesnych społeczeństw zachodnich wypływają m.in. z chrześcijańskiej tradycji kulturowej. Przypomina o tym ekumeniczny projekt ?Chrześcijaństwo a społeczeństwo obywatelskie?, którego inicjatorem jest Ewangelikalna Wyższa Szkoła Teologiczna, a współorganizatorami są między innymi Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa imienia Heleny Chodkowskiej.

? W ramach projektu chcemy pokazywać,  w jaki sposób przekonania religijne wybranych polityków i aktywistów społecznych kształtują ich obywatelskie zaangażowanie.  Celem projektu jest m.in.  promowanie wartości obywatelskich wypływających z tradycji chrześcijańskich ? wyjaśnia dr hab. Wojciech Szczerba, rektor Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej.

Pierwszym wydarzeniem w ramach projektu jest wizyta w Polsce amerykańskiego polityka, zaangażowanego w liczne inicjatywy o charakterze obywatelskim na całym świecie. Harold Martin Lancaster to były członek Izby Reprezentantów Stanów Zjednoczonych, prawnik, konsultant oraz uznany na arenie międzynarodowej pedagog. H. M. Lancaster był gościem wielu instytucji Unii Europejskiej, gdzie wygłaszał wykłady a także przeprowadzał konsultacje z przedstawicielami rządu oraz środowisk edukacyjnych w Wielkiej Brytanii, Australii i Tajlandii. W roku 2005 został uhonorowany doktoratem honoris causa Uniwersytetu Ulsterskiego w Irlandii Północnej za swój  wkład na rzecz rozwoju edukacji. W maju 2011 roku Królowa Elżbieta II mianowała H. M. Lancastera Oficerem Orderu Imperium Brytyjskiego w uznaniu jego zasług we wspieraniu reformy szkolnictwa wyższego, restrukturyzacji ekonomicznej oraz wzrostu zatrudnienia w Irlandii Północnej.

W ramach swojej wizyty H.M. Lancaster wygłosi we wrocławskich uczelniach trzy wykłady poświęcone różnym aspektom obywatelskiego zaangażowania chrześcijan, oparte na przykładzie społeczeństwa amerykańskiego. Moment wizyty, niemal zbiegający się w czasie z wyborami prezydenckimi w Stanach Zjednoczonych Ameryki sprzyja zainteresowaniu postawami obywateli tego kraju, w których przekonania religijne w dalszym ciągu determinują nie tylko dokonywanie wyborów politycznych, ale także kształtują życie człowieka jako obywatela.

A to już wiesz?  Znak towarowy na wagę biznesu – jego odpowiednia ochrona wpływa na wartość przedsiębiorstwa

Organizatorzy serdecznie zapraszają do udziału w spotkaniach z H. Martinem Lancasterem.

Program wykładów:

13.11.2012, godz. 11:00 ? 13:00

Chrześcijaństwo a społeczeństwo obywatelskie ? casus Ameryki

Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego

Aula C, budynek 2, ul. Koszarowa 3

 

14.11.2012, godz. 18:00 ? 20:00

Szkolnictwo wyższe we współczesnym świecie ? casus Ameryki

Ewangelikalna Wyższa Szkoła Teologiczna

Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej

Aula, ul. św. Jadwigi 12

 

15.11.2012, Salon Dzielnicy Wzajemnego Szacunku,  godz. 19:00 ? 22:00

Chrześcijaństwo a polityka z perspektywy amerykańskiej

Ewangelikalna Wyższa Szkoła Teologiczna

Aula, ul. św. Jadwigi 12

 

Wstęp wolny!

* Dwie dekady przemian religijności w Polsce, komunikat CBOS, Warszawa 2009, BS/120/2009; Zmiany w zakresie wiary i religijności Polaków po śmierci Jana Pawła II, komunikat z badań CBOS, Warszawa 2012, BS/49/2012.

Ewangelikalna Wyższa Szkoła Teologiczna (EWST) we Wrocławiu jest międzywyznaniową, chrześcijańską uczelnią teologiczną. Jest to szkoła niepubliczna, o uprawnieniach uczelni zawodowej (ma prawo do nadawania zawodowego tytułu licencjata). Uczelnia posiada akredytację w oparciu o Ustawę Prawo o Szkolnictwie Wyższym (w przeciwieństwie do innych niekatolickich uczelni teologicznych umocowanych na umowie Państwo-Kościół).

Uczelnia w swojej działalności stawia sobie za cel umocnienie chrześcijaństwa ewangelikalnego (i szerzej ? protestanckiego) w Polsce poprzez kształcenie kadr kierowniczych, pracowników oraz członków wspólnot i organizacji. EWST realizuje licencjackie studia zawodowe pierwszego stopnia w zakresie teologii a także kursy dokształcające, szkolenia kadry naukowej. Prowadzi także działalność naukową i naukowo-badawczą, w tym badania na rzecz środowisk chrześcijańskich.

EWST prowadzi również działalność edukacyjną oraz informacyjną kierowaną do środowisk pozachrześcijańskich. W ramach szkoły języków biblijnych prowadzi podstawowe kursy starożytnych języków obcych, zaś w ramach realizowanej we współpracy z władzami lokalnymi Międzykulturowej Akademii III Wieku działa na rzecz dialogu i porozumienia międzywyznaniowego, prowadząc programy edukacyjne ukierunkowane na upowszechnienie wiedzy o protestanckim dorobku kulturowo-społecznym.

A to już wiesz?  Akcja ?BARTEK i o to biega!? wspiera Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy