Aktualności Biznes Prawo

Jak postępować podczas kontroli Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Jednym z podstawowych uprawnień Prezesa UODO jako organu nadzorczego, jest przeprowadzanie kontroli przestrzegania przepisów o ochronie danych

Data publikacji: 2019-01-15
Oryginalny tytuł wiadomości prasowej: Jak postępować podczas kontroli Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Kategoria: BIZNES, Prawo

Jednym z podstawowych uprawnień Prezesa UODO jako organu nadzorczego, jest przeprowadzanie kontroli przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych.

Jak postępować podczas kontroli Urzędu Ochrony Danych Osobowych BIZNES, Prawo - Jednym z podstawowych uprawnień Prezesa UODO jako organu nadzorczego, jest przeprowadzanie kontroli przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych.

W związku z nasileniem kontroli w ostatnim czasie, chcieliśmy przybliżyć przebieg takiej kontroli w organizacji. Każdą ze wskazanych powyżej kontroli poprzedzi zawiadomienie PUODO, jednak przepisy nie regulują nam kwestii zawiadomienia,w tym zakresie– „Urząd co do zasady pisemnie uprzedza o planowanej kontroli”.

Prawidłowe zawiadomienie o kontroli zawiera:

oznaczenie organu
datę i miejsce wystawienia
oznaczenie przedsiębiorcy
wskazanie zakresu przedmiotowego kontroli
imię, nazwisko oraz podpis osoby udzielającej upoważnienia z podaniem zajmowanego stanowiska lub funkcji.

 

Kontrola trwa nie dłużej niż 30 dni od dnia okazania kontrolowanemu lub innej osobie wskazanej w przepisach  upoważnienia do przeprowadzenia kontroli .Do powyższego terminu nie wlicza się terminów przewidzianych na zgłoszenie zastrzeżeń do protokołu kontroli lub podpisanie i doręczenie protokołu kontroli.

Więcej na: https://rodoradar.pl/1466-2/

Zachęcamy do zapoznania się z cyklem artykułów, dotyczącym konktoli przeprowadzanaych przez UODO, dostępnym na www.rodoradar.pl.

 

Informujemy, że ustawa przewiduje również możliwość przeprowadzenia kontroli pod nieobecność kontrolowanego, dlatego w ramach naszych usług świadczymy wsparcie podczas kontroli UODO.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres: [email protected] tel. 22 537 50 50

źródło: Biuro Prasowe
Załączniki:
Jak postępować podczas kontroli Urzędu Ochrony Danych Osobowych BIZNES, Prawo - Jednym z podstawowych uprawnień Prezesa UODO jako organu nadzorczego, jest przeprowadzanie kontroli przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych.
Hashtagi: #BIZNES #Prawo

A to już wiesz?  Spotkanie autorskie z Vincentem V. Severskim w Poznaniu

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy