Białowieski Park Narodowy

Białowieski Park Narodowy

Białowieski Park Narodowy, utworzony w 1932 r., jest jednym z 23 parków narodowych na terenie Polski.

Jego historia sięga 1921 roku, kiedy utworzono leśnictwo “Rezerwat”, które w 1932 roku zostało przemianowane na “Park Narodowy w Białowieży”. W roku 1947 reaktywowano go pod obecną nazwą. Siedzibą dyrekcji parku jest Białowieża. Obejmuje fragmenty pierwotnej Puszczy Białowieskiej zachowane w stanie zbliżonym do naturalnego. Wraz z częścią Puszczy Białowieskiej na terenach Białorusi Park Białowieski został wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Białowieski Park Narodowy leży przy wododziale Wisły i Niemna. Na terenie parku nie ma żadnych jezior ani większych rzek. Najbardziej cenny obszar parku leży w widłach rzek Hwoźnej i Narewki. W puszczy ma swoje źródło rzeka Orłówka. Ponadto przez obszar parku przepływają dopływy Narewki: Łutownia, Przedzielna i Braszcza.

Białowieska puszcza zachowała się jako jeden z nielicznych w Polsce lasów naturalnych, bez ingerencji człowieka. Ponad 2/3 powierzchni parku zajmują lasy liściaste. Największą powierzchnię zajmują lasy grądowe (dębowo – grabowe), które rosną na najżyźniejszych glebach puszczy Białowieskiej. W miejscach zalewanych przez kilka miesięcy wodą rosną olsy i łęgi, składające się głównie z olszy czarnej i jesionu. W suchszych miejscach rosną natomiast bory sosnowe, świerkowe i mieszane. Ogólnie rzecz biorąc występuje tu 20 gatunków lasów. ogólnie flora parku liczy 4 500 gatunków roślin, w tym 728 gatunków roślin naczyniowych, 277 gatunków porostów i ponad 3000 gatunków grzybów. Spośród szczególnie rzadkich roślin żyjących w tym parku należy wymienić pełnika europejskiego, kosaćca syberyjskiego, arnikę górską i fiołka bagiennego.

Bogactwo tutejszej puszczy najlepiej widać w piętrowości tutejszych lasów grądowych. Najwyższe piętro zajmują, przekraczające nierzadko 50m, pojedyncze świerki. Pod nimi, na wysokości 40 m rosną dęby, lipy i klony. Najniżej, bo na wysokości 20 m rosną graby.

W Białowieskim Parku Narodowym charakterystyczną cechą jest duża liczba martwego drewna. W obszarze ochrony ścisłej zajmuje aż 10% masy wszystkich drzew. Dzięki rozkładowi martwych pni do gleby wracają cenne substancje odżywcze, przywracające glebie żyzność. Ponadto martwe drewno staje się domem dla niezliczonej ilości grzybów, bakterii i malutkich bezkręgowców. Wiele z nich to gatunki zagrożone wyginięciem, nie występujące nigdzie indziej w Europie.

Najciekawsze drzewa na terenie Białowieskiego Parku Narodowego to Dąb Jagiełły.

W puszczy Białowieskiej żyje około 12 000 gatunków zwierząt, wśród których przeważają bezkręgowce, a w szczególności owady (8 000 gatunków). Ponadto występuje tu 120 gatunków ptaków, 7 gatunków gadów i 11 gatunków płazów.

Symbolem parku jest żubr, gdyż właśnie w tym parku ocalono od zagłady to zwierzę. Żubry wyginęły juz prawie całkowicie w XVIII wieku. Ich nieliczne populacje przeżyły jedynie na Kaukazie i w Puszczy Białowieskiej. W 1919 zabity został ostatni osobnik w Puszczy Białowieskiej. Wyginęła również populacja kaukaska. Do Białowieży zaczęto ściągać osobniki z ogrodów zoologicznych. Początkowo hodowane były na osobnym dziedzińcu. Dopiero w 1952 roku pierwsze okazy zostały wypuszczone na wolność. Obecnie w Białowieskiej Puszczy żyje około 500 żubrów, a niespełna 2000 na całym świecie. Wszystkie żyjące żubry pochodzą właśnie z białowieskiej hodowli.

Do Białowieskiego Parku Narodowego co roku przyjeżdża ok 200 000 turystów. Do obszarów ochrony ścisłej mogą wejść turyści jedynie pod opieką uprawnionego opiekuna. Na tym obszarze udostępniony jest szlak o długości 4 km. W Obrębie Ochrony Hwoźna biegną dwa znakowane szlaki piesze i rowerowe o długości 6,5 km i 11,5 km. W dolinie Narewki wybudowano wieżę do obserwacji zwierząt. Dużą popularnością cieszy się ponadto Rezerwat Pokazowy Żubrów i Muzeum Przyrodnicze.

Źródło: wikipedia.org

hastagi na stronie:

#pojezierze pomorskie zwierzęta#ciekawostki o białowieskim parku narodowym#białowieski park narodowy ciekawostki#park białowieski wikipedia#puszcza białowieska opis#parki narodowe na pojezierzu pomorskim#białowieski park narodowy flora#puszcza białowieska wikipedia#park narodowy na pojezierzu pomorskim#białowieża wikipedia

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Książka   #LIFESTYLE