Wiadomości branżowe

Stosunek Polaków do wprowadzenia euro w czerwcu

Warszawa, 27 czerwca 2014 r. – W czerwcu 72 proc. Polaków było przeciwnych wprowadzeniu euro w Polsce.W stosunku do poprzedniego miesiąca odsetek przeciwników spadł o 3 punkty proc. Obecnie 41 proc. Polaków zdecydowanie jest przeciwnych przyjęciu przez Polskę euro, a raczej przeciwnych jest 31 proc.Odsetek zwolenników przyjęcia euro wzrósł w porównaniu do pomiaru majowego.

Warszawa, 27 czerwca 2014 r. ? W czerwcu 72 proc. Polaków było przeciwnych wprowadzeniu euro w Polsce.

W stosunku do poprzedniego miesiąca odsetek przeciwników spadł o 3 punkty proc. Obecnie 41 proc. Polaków zdecydowanie jest przeciwnych przyjęciu przez Polskę euro, a raczej przeciwnych jest 31 proc.

Odsetek zwolenników przyjęcia euro wzrósł w porównaniu do pomiaru majowego. Obecnie jest ich łącznie 21 proc. Zdecydowanych zwolenników jest 5 proc., 16 proc. respondentów raczej poparłoby wprowadzenie euro.

Jedynie 7 proc. badanych nie ma w tej kwestii zdania.

Żadna z podstawowych zmiennych społeczno-demograficznych nie wpływa istotnie na opinie dotyczące przyjęcia wspólnej waluty euro. W większości grup wiekowych, wykształcenia, pozycji zawodowej, klasy wielkości miejscowości, dominuje odsetek przeciwników przyjęcia euro i wynosi od 70 do 80 proc. Jedynie wśród  respondentów lepiej wykształconych (specjaliści, urzędnicy, studenci) oraz mieszkańców Warszawy odsetek przeciwników spada odpowiednio do 64 i 48 proc.

Wyraźne zróżnicowanie opinii  na temat przyjęcia euro występuje wśród elektoratów dwóch największych ugrupowań. Przeciwnicy przyjęcia euro zdecydowanie liczniej występują wśród wyborców Prawa i Sprawiedliwości (81 proc.) niż wśród wyborców Platformy Obywatelskiej (57 proc.).

Informacje o badaniu
Czerwcowa fala badania została przeprowadzona w dniach  5-8 czerwca 2014 r. na podstawie reprezentatywnej imiennej próby Polaków w wieku 15+, wylosowanej z bazy PESEL. Osoby celowe zostały wybrane w oparciu o dwustopniowy stratyfikowany schemat losowania z całkowitą liczbą realizowanych wywiadów n=1020. Wywiady zostały zrealizowane metodą wywiadów bezpośrednich w domach respondentów CAPI.


dostarczył infoWire.pl

Źródło GfK Polonia. Dostarczył netPR.pl
A to już wiesz?  Jesienią i zimą wzrasta ryzyko kradzieży z włamaniem. ERGO Hestia radzi: sprawdź jak właściwie zabezpieczyć mienie

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy