Polska Wiadomości branżowe

Polskie technologie zdobywają rynek

Według raportu Euro Health Consumer Index (EHCI)* sytuacja polskiej opieki zdrowotnej jest niezadawalająca. Nasz kraj, na 34 państwa, uplasował się na 27 miejscu. Polski system pozytywnie wyróżnia jednak stosunkowo niska umieralność na

Według raportu Euro Health Consumer Index (EHCI)* sytuacja polskiej opieki zdrowotnej jest niezadawalająca. Nasz kraj, na 34 państwa, uplasował się na 27 miejscu. Polski system pozytywnie wyróżnia jednak stosunkowo niska umieralność na choroby serca, w tym zawały. To m.in. zasługa wysokiej jakości technologii wykorzystywanych na oddziałach intensywnej terapii, a istotny udział w tworzeniu coraz nowocześniejszej aparatury medycznej mają obecnie nie tylko światowe koncerny, ale też polskie firmy. EMTEL, czołowy polski producent kardiomonitorów i defibrylatorów, oferuje nowoczesną aparaturę medyczną monitorującą parametry życiowe pacjenta wykorzystywaną w szpitalach w kraju i w świecie.

Raport EHCI pokazuje liczne niedoskonałości polskiej opieki zdrowotnej, ale prezentuje również jej mocne strony. Plusem naszego systemu jest wg raportu m.in. łatwy dostęp do własnej dokumentacji medycznej oraz niska umieralność na zawały serca. Jednym z istotnych czynników wpływających na ten stan rzeczy są coraz sprawniej działające służby ratownicze wyposażone w defibrylatory umożliwiające prowadzenie akcji ratunkowej oraz – coraz częściej stosowane w naszych szpitalach – monitorowanie i nadzór czynności biologicznych pacjentów przy użyciu rozbudowanych w wiele funkcji kardiomonitorów.

Nowoczesne kardiomonitory działające np. na oddziale intensywnej terapii posiadają szereg parametrów wynikających z obowiązujących przepisów. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 2 lutego 2011w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej, oprócz podstawowych parametrów monitorowania (EKG, oddech, saturacja i ciśnienie tętnicze) powinny zapewniać funkcję nadzoru ciśnienia krwawego (IBP), temperatury mierzonej w kilku punktach ciała, zawartości dwutlenku węgla w powietrzu wydychanym pacjenta, a na sali operacyjnej monitorowanie stężenia gazów anestetycznych oraz zwiotczenia mięśni.

Niezwykle ważną funkcją monitorowania na oddziałach intensywnej terapii jest również pomiar rzutu minutowego serca CO, nieinwazyjnie metodą kardiografii impedancyjnej (ICG) i inwazyjnie bezpośrednio w sercu metodą termodylucji przy użyciu cewnika Swana Ganza. Na ich podstawie wykonywane są bardzo istotne dla pacjenta obliczenia hemodynamiczne.

A to już wiesz?  ENERGA-OPERATOR poprawia komunikację z klientami. Mapka wskaże, gdzie nie ma prądu

Nowoczesna aparatura medyczna firmy EMTEL, czołowego producenta nowoczesnych kardiomonitorów i defibrylatorów w Polsce, nie tylko spełnia podstawowe wymagania, ale oferuje również wiele możliwości znacznie ułatwiających pracę personelowi medycznemu. Unikalnym rozwiązaniem kardiomonitorów EMTEL są ekrany dotykowe w dużych 19 calowych monitorach LCD oraz czytelny i przyjazny użytkownikowi interfejs, stworzony na bazie wieloletniej współpracy z bezpośrednimi użytkownikami w szpitalach.

– W związku z wysokimi wymaganiami dotyczącymi parametrów technicznych urządzeń, na oddziałach intensywnej terapii najlepiej sprawdzają się kardiomonitory modułowe, czyli takie, które – w zależności od bieżącej konieczności – użytkownik może samodzielnie rozbudować o kolejne funkcje – mówi Waldemar Śliwa, założyciel firmy EMTEL – W naszej ofercie znajdują się kardiomonitory modułowe FX3000, które mogą jednocześnie nadzorować do kilkudziesięciu parametrów biologicznych pacjenta. Kardiomonitory te mogą działać sieciowo w systemie centralnego nadzoru, co oznacza, że pacjent jest pod stałą specjalistyczną opieką, a personel medyczny ma jednoczesny dostęp do danych nawet z kilkudziesięciu kardiomonitorów podłączonych do sieci. Tak zaawansowana technologia, rozwijana przez nas od ponad 20 lat, pozwoliła nam zaistnieć nie tylko w Polsce, ale także w wielu szpitalach zlokalizowanych na całym świecie.

Kardiomonitory modułowe EMTEL zapewniają również nadzór i sygnalizację alarmową w stanach zagrożenia, po przekroczeniu ustawionych przez użytkownika granic alarmowych we wszystkich mierzonych parametrach oraz rejestrację monitorowanych sygnałów. Duża pamięć elektroniczna umożliwia zaawansowaną archiwizację i rejestrację informacji w trakcie monitorowania pacjentów oraz przekazywanie tych danych do stacji centralnej systemu i baz danych w różnych systemach informatycznych.

***

Ogłoszony w Parlamencie Europejskim indeks to ranking porównujący systemy służby zdrowia w Europie. Opracowywany jest na podstawie ogólnodostępnych danych statystycznych, ankiet wypełnianych przez pacjentów oraz niezależnych badań, prowadzonych przez twórców rankingu – instytut badawczy Health Consumer Powerhouse (HCP) z siedzibą w Szwecji. Pierwsze miejsce w rankingu EHCI zdobyła Holandia, a Polska spadła o jedno miejsce w porównaniu z rokiem 2009. 

*Euro Health Consumer Index 2012 Report opublikowany 15 maja 2012 roku przez Health Consumer Powerhouse.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy