Aktualności Biznes Problemy społeczne

THINKTANK i RWE wspólnie o miastach przyszłości.

Ośrodek analityczny THINKTANK we współpracy z RWE Polska uruchamiają ogólnopolski program „Miasta Przyszłości”. Inauguracja programu połączona z prezentacją raportu „Przyszłość miast – miasta przyszłości” miała miejsce podczas XXIII Forum Ekonomicznego w

Data publikacji: 2013-09-05
Oryginalny tytuł wiadomości prasowej: THINKTANK i RWE wspólnie o miastach przyszłości.
Kategoria: Problemy społeczne, BIZNES

Ośrodek analityczny THINKTANK we współpracy z RWE Polska uruchamiają ogólnopolski program „Miasta Przyszłości”. Inauguracja programu połączona z prezentacją raportu „Przyszłość miast – miasta przyszłości” miała miejsce podczas XXIII Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdrój.

THINKTANK i RWE wspólnie o miastach przyszłości. Problemy społeczne, BIZNES - Ośrodek analityczny THINKTANK we współpracy z RWE Polska uruchamiają ogólnopolski program „Miasta Przyszłości”. Inauguracja programu połączona z prezentacją raportu „Przyszłość miast – miasta przyszłości” miała miejsce podczas XXIII Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdrój.

Ośrodek analityczny THINKTANK we współpracy z RWE Polska uruchamiają ogólnopolski program „Miasta Przyszłości”. Inauguracja programu połączona z prezentacją raportu „Przyszłość miast – miasta przyszłości” miała miejsce podczas debaty „Miasta przyszłości – utopia czy rzeczywistość?” podczas XXIII Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdrój.

Publikacja prezentuje najnowsze trendy urbanistyczne, konsumenckie i technologiczne oraz najnowsze rozwiązania z zakresu efektywnego zarządzania przestrzeniami miejskimi opracowanymi przez przedstawicieli polskich miast oraz firmy. Analiza zagadnień smart city jest dla Polski szczególnie ważna z uwagi na planowany podział środków m.in. dla samorządów w ramach kolejnej perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020.

– Kluczową rolę w tworzeniu miast przyszłości odgrywać będzie świadomy konsument, uczestniczący w tworzeniu przestrzeni miejskiej i wykorzystujący nowoczesne technologie.  Istotą rozwoju miast jest zrozumienie potrzeb mieszkańców i dopasowanie oferty do ich oczekiwań. Kolejnym krokiem stanie się popularyzacja energetyki rozproszonej i pojawienie się w miejskim krajobrazie instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii np. ogniw fotowoltaicznych. Będziemy decydować w jakim stopniu chce wykorzystywać możliwości oferowane przez nowoczesne miasta – powiedział podczas debaty Filip Thon, prezes zarządu RWE Polska, członek zarządu RWE East.

Czy można dziś zarządzać miastami na zasadzie partycypacji? – Włodarze miast zastanawiają się dziś, jak efektywnie zarządzać miejskimi organizmami spełniając nie tylko kryteria nowoczesnej infrastruktury, ale zapewniając także wysoki poziom entuzjazmu społecznego. Mieszkańcy chcą partycypować w decyzjach miast, wpływać i współdecydować o kształcie inwestycji. Chcą, aby miasta zapewniały im dobrobyt, bezpieczeństwo i wygodę oraz były miejscem do efektywnego działania przedsiębiorców i sprzyjały rozwojowi nauki. – wyjaśniają Małgorzata Bonikowska i Paweł Rabiej, partnerzy zarządzający ośrodka analitycznego THINKTANK.

A to już wiesz?  Dlaczego fiskus wykreśla firmy w upadłości z rejestru VAT

Z analizy raportu płyną trzy główne wnioski:

Po pierwsze, miasta przyszłości to połączenie inteligentnych narzędzi, innowacyjności i nowoczesnych technologii z potencjałem instytucji, firm i działalnością obywateli. Dziś ponad 60% ludzi w Polsce mieszka w miastach i liczba ta stale wzrasta. W ciągu najbliższych kilkudziesięciu lat do miast przeniesie się nawet 70% populacji globu. Mieszkańcy miast są coraz bardziej aktywni, lepiej wykształceni i rośnie ich oczekiwanie wobec władz.

 

Po drugie, do głosu dojdą obszary funkcjonalne, których spoiwem będą wspólne interesy łączące kilka miast czy gmin. Zmiana sposobu myślenia i przejście do kreatywności oraz twórczego ryzyka, opracowywania nowych i doskonalenia istniejących usług publicznych oraz wdrażania nowych rozwiązań będzie wartością dodaną dla zarządzających miastami.

 

Po trzecie, aby tworzyć smart cities konieczne są długofalowe rozwiązania opierające się na kompleksowej strategii uwzględniającej potrzeby interesariuszy. Jednocześnie kierunek smart to poszukiwanie własnej, odrębnej tożsamości, która pozwoli miastom budować konkurencyjną przewagę na rynku. Polskie miasta zaczynają się interesować inteligentnymi rozwiązaniami, ale wciąż boją się eksperymentować. Pojedyncze wdrożenia mogą pomóc w działaniu jednego, wybranego elementu miejskiej infrastruktury, ale nie przyniosą kompleksowej zmiany.

Program „Miasta Przyszłości” dotyczy kluczowych zagadnień związanych z rozwojem ośrodków miejskich różnej wielkości w Polsce i Europie. Inicjatywa prowadzona jest z udziałem szerokiego grona interesariuszy ze strony rządowej, samorządowej i biznesowej.  Główne cele programu to transfer dobrych praktyk pomiędzy specjalistami zaangażowanymi w politykę miejską oraz stworzenie stałej platformy dyskusji pomiędzy władzami samorządowymi a środowiskami przedsiębiorców i ekspertów na temat modeli i narzędzi zarządzania organizmami miejskimi w kontekście ich zrównoważonego i efektywnego rozwoju, a także rozwijania innowacji społecznych i budowania miast „inteligentnych”.

Program „Miasta Przyszłości” zyskał Honorowy Patronat Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Ministerstwa Środowiska, Urzędu Regulacji Energetyki oraz Fundacji Projekt: Polska.

Raport THINKTANK – RWE „Miasta przyszłości – przyszłość miast” można pobrać klikając w link: http://mttp.pl/pobieranie/RaportMiastoPrzyszlosci.pdf

A to już wiesz?  Bukmacherzy: PiS utrzyma samodzielną władzę

źródło: Biuro Prasowe
Załączniki:
THINKTANK i RWE wspólnie o miastach przyszłości. Problemy społeczne, BIZNES - Ośrodek analityczny THINKTANK we współpracy z RWE Polska uruchamiają ogólnopolski program „Miasta Przyszłości”. Inauguracja programu połączona z prezentacją raportu „Przyszłość miast – miasta przyszłości” miała miejsce podczas XXIII Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdrój.
Hashtagi: #Problemy społeczne #BIZNES

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy